Workshops

Olifantenhuid

Door middel van interactieve workshops kan je een begin maken met het veranderen van de cultuur in je organisatie. Het is een mooie manier om je mensen deelgenoot te maken van de kant die jij op wil en de rol die zij in dat proces kunnen spelen. Of juist de rol die jij in dat proces van ze verwacht.
Je mensen spreken tijdens en na de workshop in een 'gemeenschappelijke taal' over jouw visie en zijn zich bewust van de rol èn de kracht van het team.

Enneagramworkshops

Onze Enneagramworkhops hebben tot doel om medewerkers en leidinggevenden in korte tijd kennis te laten maken met het Enneagram, waardoor ze in staat zijn om door middel van een gemeenschappelijke 'taal' te kijken naar zichzelf en teamleden. Een workshop is interactief en neemt maximaal één dagdeel in beslag.

Feedback geven en ontvangen

Aanvullend kan worden gekozen om het team te laten samenkomen gedurende een tweede dagdeel, waarin de teamleden te maken krijgen met de eerste basisbeginselen van het geven van 'feedback'. Feedback geven, maar juist ook ontvangen. Zowel geven als ontvangen: een hele kunst.

Veranderen

Als je voor een belangrijke organisatieverandering staat móeten de neuzen dezelfde kant op staan, hoor je vaak.

Of juist niet? Inderdaad, juist niet. Het is een voordeel om gewenste verandering van je organisatie vanuit verschillende gezichtspunten te kunnen bezien en aan te pakken. Maar wie pakt welke rol?
Daarom wil je van tevoren weten waar in jouw 'veranderteam' de sterke en minder sterke kanten liggen.
In onze workshop Veranderen ontdekt elk teamlid de mogelijkheden, de kansen en de valkuilen. Van zichzelf. Van de ander. Van het team.

Na een eerste kennismaking kunnen wij je team verder helpen om de veranderingen kracht bij te zetten en nog effectiever te worden.